Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yaman Semizoğlu ile yapılan görüşme.

Akbank'ı karalama kampanyası olduğundan bahsedip Ak Yatırım'dan arayan Denetim Grubu Başkanı Yaman Semizoğlu ile yapılan görüşme :

https://youtu.be/uVwX0FSBsFk


Bu konuşmadan sonra Vatan Cad. Mali Suçlar Büro tarafından ifadeye çağrıldım.ŞÜPHELİ İFADE TUTANAĞI ( CMK Md.147 )

İfadenin alındığı yer                      Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğ ü    
İfadenin alındığı tarih ve saat       19.12.2017 Saat: 15.17
İfadeyi alan                                  xxxx  -  Polis Memuru
İfade vermede müdafii                  Hazır ()    Değil (X)


Kimliğime ilişkin soruları doğru olarak cevaplamam gerektiği, doğru cevap vermediğim veya yanlış bilgi verdiğim takdirde hakkımda cezai kovuşturma yapılabileceği söylendi.


İSNAD EDİLEN SUÇ: 5411 SKM 74.Maddesi


İSNAD EDİLEN SUÇLAMA İLGİLİ VERDİĞİ İFADE:

Haklarım okundu ve anladım. Yukarıdaki kimlik bilgileri doğrudur ve bana aittir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2017/96685 soruşturma sayılı evrakı hakkında bilgi sahibi oldum. Şikayet dilekçesine istinaden ifademi tek başıma avukatsız olarak vermek istiyorum demesi üzerine ifade alma işlemine başlanmış, şahsa yasal hakları yüzüne karşı okunarak hatırlatılmıştır.

1972 yılında İstanbul’da doğdum. Açık öğretim iktisat Fakültesi Mezunuyum yaklaşık olarak 16 yıl bankacılık yaptım. Yapı ve Kredi Bankası, Koçbank, Interbank ve Anadolu Bank’ta çeşitli görevlerde yer aldım. 2009 yılından beridir de kendi adıma kurmuş olduğum şahıs şirketinde profesyonel reklamcılık ve fotoğrafçılık işleri ile iştigal etmekteyim.

Tarafımın şüpheli olarak iddia edildiği şikayet dilekçesini okudum anladım. Tarafıma isnat edilen suçlamalara katılmıyorum.
2016 yılının Şubat ayından beridir adıma kayıtlı sosyal medya hesaplarımı aktif olarak kullanmamaktayım. Şikayet dilekçesinin 1. Paragrafında ‘Hakan YAVUZ tarafından gerçekleştirildiği düşünülmektedir’ cümlesine istinaden yapılan tüm paylaşımların benim tarafımdan yapıldığını iddia etmektedirler. Her platformda hukuki haklarımı araştırdığımdan ve bugüne kadar hakkını benim kadar arayan bulunmadığından olsa gerek sosyal medya üzerinden yazılan her yazının tarafımca yazıldığı kanısına vardıklarını ve bunun paranoya olduğunu düşünmekteyim. Aynı sözlerimi Haziran ayında Yaman SEMÎZOĞLU ile yaptığım telefon görüşmesinde bulabilirsiniz. Buna ilişkin CD’yi de soruşturmaya delil olması amacıyla delil olarak sunuyorum. Dilekçede belirtilen h**** adresini tanımıyorum bana ait değildir. Videodaki haberler nereden temin edilmiş bilmiyorum. Söz konusu e-posta adreslerini bilmiyorum ve tanımıyorum. Belirtilen videoyu ben de izledim. Benim de takibe aldığım meçhul kullanıcının yayınladığı videoda her internet sitesinde bulunabilen haber başlıkları olmasına rağmen doğru olmaz kanaatiyle sitelerimde yayınlamamıştım. 74. Maddede belirtilen suçlamaları da kabul etmiyorum. 5411. Sayılı kanunu 74. Maddesi ve dilekçenin 6. Paragrafında bulunan suçlamaları kabul etmiyorum. Forekshileleri.com, foreksgercekleri.com ve foreksmagdurlari.com uzantılı internet siteleri bana ait olup yayınlanan yazılar kaynak göstermek suretiyle yayınlanmıştır. Husumetimiz olduğu doğrudur. 2017 Ocak ayında firmaya dava açtığım gibi banka hakkında 2017 yılı Mart ayında ‘15 Temmuz Darbe Girişimi’ ile ilgili olarak İstanbul C.Başsavcılığıma 201x/xxxxx numarası ile suç duyurusunda bulundum. 3. Sayfadan itibaren şikayet konusu dışında hala süren dava ile ilgili gereksiz açıklamalar yapılmıştır. İddia edildiği gibi bankacılık güven ve itibara dayalı bir faaliyettir kesinlikle bu sözün doğruluğuna inanmaktayım. Ancak gerek onların beyanlarımda gerekse devam eden dava dosyalarına koyulan yalan ifadelerinin ispatı mahiyetinde delilleri zaten paylaştım.
İfade verme sırasında CMK 147 Md. de öngörülen hususların tümü yerine getirildi ( X ) Yerine getirilmedi :( )    Sebepleri :   

ifadenin bitiş saati: 15.51


Bu ifademden 1 gün sonra Cumhuriyet Savcılığına giderek ben şikayetçi oldum :T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Müracaat İşlemleri Bürosu

Soruşturma No : 2017/189027 Soruşturma
MÜŞTEKİ BEYAN TUTANAĞI
Müşteki HAKAN YAVUZ, xxxxx Oğlu xxxxx'den olma, xx/xx/xxxx doğumlu, ... Yüksek Okul veya Fakülte Mezunu ...

Başlangıç Tarih: 20/12/2017, Saat:
Müşteki -mağdura CMK. 'nun 234 maddesinde belirtilen , delillerin toplanması isteme; soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet Savcısından belge örneği isteme ;vekili yoksa Baro tarafından kendisine bir Avukat görevlendirilmesini isteme; 153.maddeye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve el konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme,Cumhuriyet Savcısının,kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda yazılı usule göre itiraz hakkını kullanma hakları ile CMK.235.maddesinde açıklanan Müşteki mağdur veya vekilinin dilekçelerinde veya tutanağa geçirilmiş olan beyanlarında belirttikleri adreslerin tebligata esas alınacağı,bu adrese çıkartılan çağrıya rağmen gelmeyen kimseye yeniden tebligata bulunulmayacağı, belirtilen adresin yanlışlığı eksikliği veya adres değişikliğinin bildirilmemesi nedeniyle tebligat yapılamaması hallerinde adres araştırılmasının gerekmeyeceği,hususları ile hukuki sonuçları anlatıldı. Vekil istemediğini. Kendi beyanını kendisinin vereceğini belirtmekle,
      ŞİKAYET VE DELİLLERİ SORULDU: Cumhuriyet Başsavcılığınıza vermiş olduğum şikayet dilekçesi doğrudur. Aynen tekrar ederim. Altındaki imza bana aittir.
      Haziran 2017'de AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Genel Müdürlüğü Denetleme Grup Başkanı Yaman Semizoğlu tarafından telefonla aranarak "Sosyal Medya üzerinde bazı paylaşımların olduğu ve bunu benim tarafımdan yapıldığının düşünüldüğünü" beyan edilen bir görüşme yapmıştım. Söz konusu firma ile davalı olduğum ve tüm yetkili mercilere ile yapmış olduğum beyanlardan rahatsız olmuş olacaklar ki, benden şüphelenerek hakkımda haksız yere suç duyurusunda bulunmuşlardır. Tarafıma haksız yere yöneltilen bu suçlamanın meçhul kişilerce sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılmış olan bir husustan ibaret olmasına rağmen, yapılan sorgulamanın siber suçlar yerine Mali Suçlar tarafından yapılmış olması yapılanların beni yıpratma, süregelen davayı etkilemeye yönelik olduğu açıkça ortadadır. Ayrıca, 201x/xxxxx no'lu savcılık yazısı ile de ilgili kurum hakkında suç duyurusunda bulunmuştum. Bu hak arayışım sonucunda benimle doğan husumetlerinden ötürü olsa gerek her türlü paylaşımın tarafımca yapıldığı kanaatine varmışlardır bu nedenle 19-12-2017 tarihinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gidip ifade verdim. Zaten davalı olduğum ve tüm haklarımı hukuki zeminde aradığım firmanın devlerimizin yetkili makamlarını da meşgul ederek psikolojik ve sindirme ile üzerimde baskı kurmaya, yıldırma ve yıpratma çalışmaları ile birlikte yanıltmaya yöneliktir. 20-12-2017 tarihinde ilgi 201x/xxxxx no'lu şikayetime ilave olarak dosyaya yazımı ilave ettim.Halen sürmekte olan 10. Tüketici Mahkemesindeki 201x/xx no davam ile ilgili olarak yapılanların, tarafıma yöneltilen suçlamaların ve hukuksuz baskıların hak arayışımı engelleme yönünde olduğu ve üzerimde psikolojik baskı yaratarak hak arayışımı yanıltıcı yönde etkilemeye çalışan Ak Yatırım menkul değerler A.Ş denetleme Grup Başkanı Yaman Semizoğlu hakkında şikayetçiyim. Ben bu olayla ilgili olarak Haziran ayı içerisinde Yaman Semizoğlu ile yapmış olduğum konuşmaya ait ses kaydını daha sonra dosyama ibraz edeceğim.
Beyanı okundu imzası alındı. Bitiş Tarih: 20/12/2017, Saat:

Nedense bahsi geçen ses kaydının hem Mali Suçlardaki ifademde hem de diğer suç duyurusu dosyamda birer kopyası olmasına rağmen 1 yıl sonra takipsizlik verilmiştir :

Ayrıca zaten karşımdaki resmi bir kurum olduğundan dilenirse müşterilerle yaptıkları ve kanunen tutmakla yükümlü oldukları ses kayıtlarına da ulaşılabilirdi.

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Soruşturma No : 2017/xxxxxx Soruşturma
Kan/No : 2018/xxxxx
KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR

DAVACI       : K.H.
MÜŞTEKİ    : HAKAN YAVUZ. xxxxx Oğlu xxxxx den olma

ŞÜPHELİ    : YAMAN SEMİZOĞLU, Oğlu’ndan olma, doğumlu.
ili, ilçesi, köy/mahallesi, cilt, aile sıra no, sırano'da nüfusa kayıtlı ikamet eder.
SUÇ    : İftira
SUÇ TARİHİ VE YERİ    : 19/12/2017 İSTANBUL
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
      Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ Denetleme Grup Başakanı Şüpheli tarafından kendisine telefon açılarak "Sosyal Medya üzerinde bir takım paylaşımların yapıldığı ve bizzat müşteki tarafından gerçekleştirildiğinden bahisle ve 2017/xxxxx nolu savcılık soruşturmasının tarafınca yapılan şikayetler nedeniyle gerçekleştiğinden bahisle kendisine telefon açarak psikolojik baskı kurmaya çalıştıklarını, halende 10.Tüketici mahkemesinde 201x/xx numara ile devam eden davaları bulunduğunu kendileri hakkındaki suçlamaların ve paylaşımların bizzat tarafınca yapıldığını, psikiolojik yönde kendi üzerinde baskı oluştuğunu düşündüğünü, bizzat aradığı hak arayışının engellenmesine yönelik Haziran ayında şüpheli ile bir konuşması bulunduğunu, bununda ses kaydını dosyaya ibraz edeceğini beyanla şikayetçi olmuş isede;
      Şüphelinin bahse konu eylemi gerçekleştirdiğine ilişkin bahse konu ses kaydının dosyaya mevcudiyetinin ikmal edilmediği, müşteki beyan ve dilekçesinde belirtilen iddialara ilişkin somut nitelikte delil emare ve verinin mevcudiyetine ulaşılamadığı iddia içeriğinin tam ve belirgin şekilde belirtilmediği gibi somut nitelikte bilgi ve belge de içermediği, olayın bu hali ile şüphede kaldığı, şüpheninde sanık lehine yorumlanması gerektiği anlaşıldığından ;
      Soyut iddia dışında, şüphelinin yüklenen suçu işlediğini gösterir, dava açmaya yeter kanıt ve emare bulunmadığı anlaşılmış olmakla Şüpheli hakkında yüklenen suçtan KAMU ADINA KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA,
      CMK'nun 172/1 maddesi uyarınca karar örneğinin müştekiye TEBLİĞİNE,
      Şikayetçinin CMK'nun 173/1. Maddesi uyarınca kararın kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde yetkili ve görevli İstanbul Sulh Ceza Hakimliği nezdinde itirazı kabil olmak üzere karar verildi .10/12/2018

                                                                                                                 XXX XXXXXX  XXXXX                                                                                                                  Cumhuriyet Savcısı
                                                                                                                        E-İmzalıdır.22-12-2018 tarihinde tebellüğ edilen bu yazıya 31-12-2018 günü vermiş olduğum cevap :T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI


                                                                                                       İstanbul, 31-12-2018
İlgi     :     Soruşturma No: 201x/xxxxxx
                Karar No: 2018-xxxxx

20-12-2017 tarihli başvurumda beyan ettiğim ifademde de belirttiğim şikayet yazım ve eklerindeki belgelerdeki beyanlarımı tekrarlar, şikayetlerimin tekrar gözden geçirilmesini arz ederim.
_____________________________________________________________________________________
Şikayetim ile ilgili gönderdiğiniz cevap yazısında:
Ses kaydını dosyaya ibraz edeceğini beyanla şikayetçi olmuş isede;
- … bahse konu ses kaydının dosyaya mevcudiyetinin ikmal edilmediği, müşteki beyan ve dilekçesinde belirtilen iddialara ilişkin somut nitelikte delil emare ve verinin mevcudiyetine ulaşılamadığı, iddia içeriğinin tam ve belirgin şeklide belirtilmediği gibi somut nitelikte bilgi ve belge de içermediği, olayın bu hali ile şüphede kaldığı, şüpheninde sanık lehine yorumlanması gerektiği anlaşıldığından;
- “…dava açmaya yeter kanıt ve emare bulunmadığı anlaşılmış olmakla, şüpheli hakkında yüklenen suçtan KAMU ADINA KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA”
denilmiştir.
_____________________________________________________________________________________

Şikayet yazım ile ilgili olarak geçen süre içerisinde tarafıma hiçbir şekilde bilgi, istek, cevap v.b. yazı gönderilmediği gibi, bahsi geçen ses kaydı 201x/xxxxx no’lu şikayetime ilave Ek:3 ile birlikte ilgili dosyaya verildiği gibi, istenildiği takdirde kurum tarafından da tutulması zorunlu olan ses kayıtlarından da temin edilebilirdi. (29432 sayı belge ve kayıt düzeni Tebliği’nin 26/1. Madde hükmü uyarınca, aracı kuruluş görüşme kayıtlarını 3 yıl müddetle saklamak zorundadır.)
Ayrıca, bu vesile ile; Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 10. Tüketici Mahkemesinde 201X-XX no’lu dava ile hala sürmekte olan mahkemeye başka bir telefon görüşmesine ilişkin ses kayıtlarının nedense(?) alınmadığı ve söylenenlerin söylenmediğine ilişkin yalan beyanda bulunduklarını da belirtmek isterim.
TCK’da açıkça belirtildiği gibi; Yargı görevi yapanı etkilemeye çalışmak üzere mahkemeye sahte delil sunmak hem iftira, hem de mahkemeye karşı işlenen suçlara girer.
Bu çerçevede, daha önce vereceğimi belirttiğim ses kaydı CD’sini ve bu ses kaydındaki görüşmenin dialog (text) dökümlerini yazım eki ile birlikte iletir; aynı şikayetimin tekrar değerlendirilmesi ve gereğini arz ederim.

Saygılarımla,

Hakan Yavuz

Adres     :
Telefon    : 05XX
 
Ekler  : (1) Yaman Semizoğlu ile yapılan telefon görüşmesinin CD’si
            (2) Yaman Semizoğlu ile yapılan telefon görüşmesinin yazılı metni (text)
            (3) 19-12-2017 tarihli ŞÜPHELİ İFADE TUTANAĞI
            (4) 20-12-2017 tarihinde  2017/42774 no’lu dosyaya verilen yazı
            (5) 2017/189027 Soruşturma MÜŞTEKİ BEYAN TUTANAĞI
            (6) 2018/95115 KARAR NO’lu KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR YAZISI


T.C.
İSTANBUL
3. SULH CEZA HÂKİMLİĞİ
’’TÜRK MİLLETİ ADINA DEĞİŞİK İŞ KARAR”

DEĞİŞİK İŞ NO: 2019/xxx D.İş

HAKİM    : Yxxxx Kxxxxx xxxxxx
KATİP      : Exxx Axxxx xxxxxx
      İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 201x/xxxxxx nolu soruşturma dosyasında 10/12/2018 tarih ve 201x/xxxxx karar nolu takipsizlik kararına müşteki Hakan YAVUZ tarafından 31/12/2018 tarihli dilekçe ile itiraz edilmiş olmakla; dosya incelendi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
      İtiraz dilekçesi, itiraz konusu takipsizlik kararı ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 10/12/2018 tarihli, 201x/xxxxxx soruşturma nolu ve 201x/xxxxx karar nolu kovuşturmaya yer olmadığına dair kararında usul ve yasaya aykırı bir husus bulunmadığı gözetilerek CMK'nın 173/6. maddesi uyarınca İTİRAZIN REDDİNE,
      İtiraz nedeni ile herhangi bir masraf yapılmadığından müştekiden herhangi bir ücret tahsiline YER OLMADIĞINA,
      Kararın bir suretinin itiraz edene İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca TEBLİĞİNE,
      Hâkimliğimizce incelenen itiraz dilekçesi ekinde gönderilen soruşturma dosyasının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iade edilmesine,
      Dair dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda CMK'nın 173. maddesi uyarınca kesin olarak karar verildi. 09/01/2019


      Katip  xxxxxx                                            Hakim xxxxxx
         e-imzalıdır                                               e-imzalıdır