SPK 09.01.2017 tarihli cevap yazısı (1)
TC.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu
Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı

Sayı : 32992422-299-E.300                                                              09.01.2017
Konu : Şikayet dilekçeleriniz hk.


Sayın HAKAN YAVUZ
İSTANBUL


İlgi    :a) 04.08.2016 tarih ve 16376 sayı ile kayıtlı yazınız
          b) 24 11.2016 tarih ve 23223 sayı ile kayıtlı yazınız
          e) 21.12.2016 tarih ve 25284 sayı ile kayıtlı yazınız

      İlgi (a), (b) ve (c)'de kayıtlı yazılarınızda özetle, müvekkiliniz Galip YAVUZ’un (Yatırımcı) 2015 yılının Eylül ayından itibaren Ak Yatırım Menkul Değerler A Ş. (Aracı Kurum) nezdinde kaldıraçlı alım satım (KAS) işlemleri gerçekleştirdiği, 09.02.2016 tarihinde elektronik işlem platformuna bağlanamaması nedeniyle pozisyonlarının sistem tarafından otomatik olarak kapatıldığı (stop out). Aracı Kuranı işlem platformunda sıklıkla teknik aksaklıkların yaşandığı, TradeAlI ve MetaTrader platformlannda aynı pariteye ilişkin farklı fiyatların sunulduğu, Yatınmcı’nm 14-15.06.2016 ve 24.06.2016 tarihlerinde yine Aracı Kurum tarafından kaynaklanan sistemsel aksaklıklar nedeniyle zarara uğradığı, işlemlerin dökümü istendiğinde Aracı Kurumun kasıtlı olarak eksik bir liste gönderdiği, Yatırırımcı’nın işlem platformunda gerçekleştirdiği işlemlerin ekstrelerde farklı saatlerde görüldüğü, Yatınmcı’nın Aracı Kurum nezdindeki gün sonu bakiyeleri ile İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’ye (Takasbank) yapılan teminat raporlarının farklı olduğu. Aracı Kurum yetkililerinin Yatırımcı ve Şahsınızı manipüle etmeye çalıştığı. Aracı Kurum tarafından tarafınıza gönderilen listeler ile işlem platformlarından edindiğiniz listelerde yer alan işlem numaralarının uyuşmadığı, işlem platformunun mobil uygulamasının düzgün bir şekilde çalışmadığı ve masaüstü versiyonun sahip olduğu tüm özelliklere sahip olmadığı belirtilerek Yatırımcı’nın gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin Kurulumuz incelemesi talep edilmektedir.
      Bu kapsamda, şikâyet dilekçesinde yer alan hususlara ilişkin Aracı Kurum dan bilgi talep edilmiş olup, konunun Aracı Kurum tarafından Kurulumuza ileteceği cevabi yazı ile birlikte değerlendirilmesi sonrasında tarafınıza bilgi verilecektir.
      Diğer taraftan, başvurunuza konu şikâyete ilişkin olarak Kurulumuzca sermaye piyasası mevzuatı kapsamında idari inceleme yapılmakta olup, yatırımcılar ile aracı kurumlar arasındaki anlaşmazlıklarda Kurulumuzun tazmin yetkisi bulunmamaktadır. Bu kapsamda. Aracı Kurum’la olan anlaşmazlığınıza ilişkin tazmin talebiniz hususunda adli yargı yoluna başvurabileceğinizin hatırlatılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
      Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 
                                                                                                     e-imzalıdır
                                                                                               Z.Ergun TÜREOĞLU