16 Mayıs 2019 RİZE NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ
ANKARA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NA
(GÖNDERİLMEK ÜZERE)   
RİZE NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ'NE  
 


DAVACI___________________ : GALİP YAVUZ (T.C. KİMLİK NO:xxxxxxxxxxx)

DAVALI___________________ : SERMAYE PİYASASI KURULU
Eskişehir Yolu, 8. Km. No: 156, 06530 ANKARA

KONU____________________ : Davalı idarenin 12.04.2019 tarihli ve 32992422-299-E.5697 sayılı
kararının iptali istemidir.


KARAR TEBLİĞ TARİHİ__________ : 16.04.2019

AÇIKLAMALAR_______________ :
1.    Aracı kurum AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile davacı Galip Yavuz arasında 2015 yılında "Kaldıraçlı Alım Satım  İşlemleri  Çerçeve  Sözleşmesi"  imzalanmıştır.  Sözleşmenin  kurulması aşamasından önce müşterinin  kaldıraçlı  işlem  açmaya  uygun  olup  olmadığının  denetimi  maksadıyla Galip Yavuz'a asgari içeriği Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen "Uygunluk Testi" prosedürü yapılmamıştır. İşlemlere başladıktan sonra ise uygunluk  testinin  hesap  sahibi  Galip  Yavuz  yerine herhangi bir yetkisi bulunmayan oğlu Hakan Yavuz'a 04.12.2015  tarihinde  uygulandığı  ve  fakat uygunluk testinin sanki Galip Yavuz tarafından cevaplandırılmış gibi aracı kurum kayıtlarına işlendiği davalı idareye şikayet yoluyla ihbar edilmiştir.
2.    Sözleşme ilişkisi boyunca, aracı kurum personelinin hesap sahibi Galip Yavuz'u muhatap almadığı, onun yerine herhangi bir yetki beigesi olmayan üçüncü kişi oğul Hakan Yavuz ile iletişim kurulduğu, babası yerine işlemler açmak üzere aracı kurum personeli  tarafından  Hakan  Yavuz'un teşvik edildiği, bu maksatla oğul Hakan Yavuz'a düzenli olarak genel yatırım tavsiyelerinde bulunulduğu, telefon açıldığı, whatsapp mesajları gönderildiği, hesap sahibinin bilgisi dışında oğul Hakan Yavuz tarafından hesapta açılan toplamda 30.000'in üzerinde  işlemin  her  defasında  aracı kurum tarafından kabul edildiği yine şikayet yoluyla davalı idareye ihbar edilmiştir.
3.    Anılan hukuka ve sözleşmeye aykırı iş ve eylemlerin gözetim ve denetim organı olarak SPK tarafından incelenmesi, delillerin toplanması ve yetkili kuruluş hakkında 6362 Sayılı Kanun çerçevesinde gerekli idari yaptırımların uygulanması talep edilmiştir.
4.    Ancak davalı idare 16.04.2019 tarihli kararında, Galip Yavuz'un oğlu Hakan Yavuz'a Pazar (Rize) Noteri'nin 21. 06.2016 tarih ve 3552 yevmiye numarası ile vekaletname düzenlemiş olduğu, dolayısıyla işbu vekaletname  kapsamında  Hakan  Yavuz'un  babası  adına  uygunluk  testini  cevaplamaya ve yine babası adına kaldıraçlı işlemler açmaya yetkili olduğu, anılan nedenlerle aracı kurumun iş ve eylemlerinde herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
5.    Ancak davalı idarenin vermiş olduğu bu karar hukuka aykırıdır. Zira kararda belirtilen vekaletnamenin düzenlenme tarihi 21.06.2016 olup, buna karşın şikayet konusu uygunluk testinin cevaplandırıldığı tarih 04.12.2015'tir. Yine Galip Yavuz'un  kaldıraçlı  işlem  hesabında  izlenen pozisyonların kayda değer kısmı, vekaletnamenin düzenlenme tarihinden önce açılmıştır. Vekaletnamelerin ancak düzenlendikleri tarihten itibaren hukuki sonuç  doğuracağı  izahtan  varestedir. Davalı idarenin vekaletnameden kaynaklı  bir  yetkiyi  düzenleme  tarihinden  geriye  yürüterek  aracı kurumu hukuki sorumluluktan kurtarması hukuka aykırıdır.

SONUÇ VE İSTEMİ________________:
Arz ve izah edilen nedenlerle davalı idarenin 12.04.2019 tarih ve 329924 22-299- E.5697 sayılı kararı hukuka aykırı olup işbu kararın İPTALİNİ Sayın İdare Mahkemesi Başkanlığınızdan saygıyla talep ediyorum.16.05.2019

DAVACI GALİP YAVUZ

EK-1  :  Davalı  idareye  iletilen 14.02.2019  tarihli şikayet dilekçesi,(20  Şubat SPK teslim)
EK-2  :  Davalı idarenin 12.04.2019 tarihli kararı(16 Nisan teslim).