SPK tarafından Akyatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye kesilen cezalar
SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ
2016/9                             10 / 03 / 2016SUÇ DUYURUSU, İDARİ PARA CEZASI İLE DİĞER YAPTIRIM VE TEDBİRLERİ 
(İdari Para Cezaları)
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hakkında Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem
Kurul    Karar    Organı’nın 03.11.2011   tarih   ve   37/990 sayılı  kararı ile   belirlenen “Seri:V, No:125 sayılı Kaldıraçlı Alım  Satım  İşlemleri  ve  Bu İşlemleri  Gerçekleştirebilecek Kurumlara   İlişkin   Esaslar Hakkında Tebliğ Çerçevesinde Bilgi  İşlem  Altyapısına  İlişkin İlkeler”in (Kurul’un 03.11.2011 tarih ve 37/990 sayılı kararı ile belirlenen ilkeler) 8’inci maddesinin (e) bendi

Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme
Kurul’un  03.11.2011  tarih  ve  37/990 sayılı kararı ile belirlenen ilkelerin 8’inci maddesinin (e)bendi

Verilen İPC Tutarı
49.344 TL


Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem
Seri:  V,  No:68  sayılı  “Aracı Kurumlarda  Uygulanacak  İç Denetim   Sistemine   İlişkin Esaslar  Hakkında  Tebliğ”in(Seri:V,  No:68  Tebliği)5’inci maddesi

Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme
Seri:  V,  No:68  sayılı Tebliği’nin 5’inci maddesi

Verilen İPC Tutarı
24.672 TL


SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ
2016/24                             26 / 07 / 2016


SUÇ DUYURUSU, İDARİ PARA CEZASI İLE DİĞER YAPTIRIM VE TEDBİRLERİ 

Suç Duyuruları
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Aracı Kurum) hakkında yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.

Mert Ülker
Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem
18  Temmuz  2016  Pazartesi  günü  Aracı  Kurum’un  bazı müşterilerine  elektronik  posta  ile  gönderilen  araştırma raporunda yer alan ifadeler

Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 299 uncu ve 301 inci maddeleri


Lisans ve Yetki Belgesi İptalleri
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de (Aracı Kurum) Bölüm Başkanı–Araştırma Birim Yöneticisi olarak görev yapan Mert ÜLKER’in;  18  Temmuz  2016  Pazartesi  günü  Aracı  Kurum’un  bazı  müşterilerine  elektronik  posta  ile  gönderilen araştırma raporununhazırlanması ve yayımlanması sırasında sorumluluğunu yerine getirmemiş olması nedeniyle;sahip olduğu Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisansı’nın iptal edilmesine karar verilmiştir.SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ
2017/22                            15 / 06 / 2017SUÇ DUYURUSU, İDARİ PARA CEZASI İLE DİĞER YAPTIRIM VE TEDBİRLERİ 
(İdari Para Cezaları)
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin18.07.2016 tarihli araştırma raporunda yer alan birtakım ifadelere ilişkin sermaye piyasası mevzuatı kapsamında yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir.


Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
PC Uygulanmasına Neden Olan Eylem
Genel yatırım tavsiyesi niteliğindeki yorum ve tavsiyelerin  sunulmasında  dikkate  alınması gereken ilke ve esaslara uyulmaması

Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme
III-37.1  sayılı  Yatırım  Hizmetleri  ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in 48 inci maddesi

Verilen İPC Tutarı
325.617 TL

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
PC Uygulanmasına Neden Olan Eylem
Faaliyetlerin  yürütülmesi  sırasında,  işin gerektirdiği  mesleki  dikkat  ve  özenin gösterilmemesi  ve bu   kapsamda   gerekli önlemlerin alınmaması

Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme
III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in 24 üncü maddesi

Verilen İPC Tutarı
325.617 TL

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
PC Uygulanmasına Neden Olan Eylem
Genel yatırım tavsiyelerinin sunumunda yer verilmesi  gereken  uyarı  notunun   gerekli şartları taşımaması

Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme
III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in 79 uncu maddesi

Verilen İPC Tutarı
26.049 TL

Mert Ülker
PC Uygulanmasına Neden Olan Eylem
Faaliyetlerin  yürütülmesi  sırasında,  işin gerektirdiği  mesleki  dikkat  ve  özenin gösterilmemesi

Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme
III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in 21 inci maddesi

Verilen İPC Tutarı
26.049 TL


Mert Ülker
PC Uygulanmasına Neden Olan Eylem
Genel yatırım tavsiyesi niteliğindeki yorum ve tavsiyelerin sunulmasında dikkate alınması gereken ilke ve esaslara uyulmaması

Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme
III-37.1     sayılı  Yatırım  Hizmetleri  ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in 48 inci maddesi

Verilen İPC Tutarı
26.049 TL