Akyatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye 2017 yılında kesilen cezalar
SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ
2017/22                            15 / 06 / 2017SUÇ DUYURUSU, İDARİ PARA CEZASI İLE DİĞER YAPTIRIM VE TEDBİRLERİ 
(İdari Para Cezaları)
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin18.07.2016 tarihli araştırma raporunda yer alan birtakım ifadelere ilişkin sermaye piyasası mevzuatı kapsamında yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir.


Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
PC Uygulanmasına Neden Olan Eylem
Genel yatırım tavsiyesi niteliğindeki yorum ve tavsiyelerin  sunulmasında  dikkate  alınması gereken ilke ve esaslara uyulmaması

Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme
III-37.1  sayılı  Yatırım  Hizmetleri  ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in 48 inci maddesi

Verilen İPC Tutarı
325.617 TL

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
PC Uygulanmasına Neden Olan Eylem
Faaliyetlerin  yürütülmesi  sırasında,  işin gerektirdiği  mesleki  dikkat  ve  özenin gösterilmemesi  ve bu   kapsamda   gerekli önlemlerin alınmaması

Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme
III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in 24 üncü maddesi

Verilen İPC Tutarı
325.617 TL

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
PC Uygulanmasına Neden Olan Eylem
Genel yatırım tavsiyelerinin sunumunda yer verilmesi  gereken  uyarı  notunun   gerekli şartları taşımaması

Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme
III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in 79 uncu maddesi

Verilen İPC Tutarı
26.049 TL

Mert Ülker
PC Uygulanmasına Neden Olan Eylem
Faaliyetlerin  yürütülmesi  sırasında,  işin gerektirdiği  mesleki  dikkat  ve  özenin gösterilmemesi

Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme
III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in 21 inci maddesi

Verilen İPC Tutarı
26.049 TL


Mert Ülker
PC Uygulanmasına Neden Olan Eylem
Genel yatırım tavsiyesi niteliğindeki yorum ve tavsiyelerin sunulmasında dikkate alınması gereken ilke ve esaslara uyulmaması

Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme
III-37.1     sayılı  Yatırım  Hizmetleri  ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in 48 inci maddesi

Verilen İPC Tutarı
26.049 TL