AKYATIRIM - KALDIRAÇLI VARLIK ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU

Aracı Kurum lehine tek taraflı olarak düzenlenen bazı maddeler bulunmakta olup, SPK kontrolünde olan böyle bir piyasada böyle kayırıcı maddelere izin verilmemelidir!


AKYATIRIM - KALDIRAÇLI VARLIK ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU

Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşa bileceğiniz riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

UYARI
Kaldıraçlı alım satım işlemi hizmeti sunmak Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir. Bu nedenle, işlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun söz konusu işlemlere ilişkin yetkisinin olup olmadığını kontrol ediniz.

Kaldıraçlı alım satım işlemi yapmaya yetkili olan kuruluşları www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr internet sitelerinden öğrenebilirsiniz.

RİSK BİLDİRİMİ
İşlem yapacağınız yetkili kuruluş ile imzalanacak “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine Aracılık Hizmeti Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.
1. Yetkili kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.

2. Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat hareketleri sonucunda yetkili kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz.

3. Yetkili kuruluşun yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.

4. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.

5. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin bulunduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve alım satım hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.

6. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde size sunulan parite fiyatları ve “spread”ler en iyi fiyat durumunu yansıtmayabilir. Başka kurumların fiyatlarını da kontrol etmeniz yerinde olacaktır.

7. İşlemlere başlamadan önce yetkili kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.

8. Yetkili kuruluşlar tarafından kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kayba uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağına veya kayba uğramanız durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate almanız gerekmektedir.

9. İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Risk Bildirim Formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kaldıraçlı alım satım ve uygulamadan kaynaklanan tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip işlemlere yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

10. Kaldıraçlı işlemler için hesap açılışından önce genel müşterilere çalışma esasları Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (“Birlik”) tarafından hazırlanan ve aracı kurumlar tarafından sunulan bir deneme hesabı üzerinden işlem yaptırılması zorunludur. Deneme hesabı gerçek zamanlı fiyatlar üzerinden çalıştırılacaktır.

İşlem gerçekleştireceğiniz her aracı kurum tarafından sunulan deneme hesabında işlem yapmanız zorunlu olduğu için daha önce başka kurum nezdinde deneme hesabı kullanmış olsanız da hesap açılışı öncesinde deneme hesabını asgari altı iş günü süreyle çalıştırmanız ve toplamda asgari elli adet işlem yapmanız zorunludur.

Bu yükümlülük tarafınızca yerine getirilmediği takdirde gerçek ortamda kaldıraçlı işlemleri yapmaya başlayamayacaksınız.

Kaldıraçlı İşlemlerin (Forex) genel olarak nasıl yapılandırıldığı ve fiyatlandırıldığı: Esas itibariyle forex, bir ülkenin para birimi karşılığında başka bir ülke parasının alımı ya da satımı olarak tanımlanmaktadır. Forex, yani döviz alım satım işlemleri ticari, yatırım, riskten korunma ya da spekülatif amaçlarla dövize duyulan ihtiyaçtan dolayı yıllardır uluslararası kambiyo piyasalarında gerçekleştirilmektedir. En basit ifadesiyle, 1 USD= 3.10 TL kurundan 310 TL karşılığı 100 USD alınması bir forex işlemidir. Son yıllarda geleneksel kullanımından farklı bir şekilde yatırım amaçlı yapılan döviz işlemleri tüm dünyaya yayılmış ve yatırımcılar tarafından büyük rağbet görmüştür. Forex olarak adlandırılan bu işlemlerde iki ülke parasının birbirine ya da petrol, altın gibi emtia ve kıymetli madenlerin bir ülke parasına göre değeri alım satıma konu olmakta ve yatırımcılara yatırdıkları teminatın belirli bir katına kadar işlem yapma olanağı verilmektedir. Döviz piyasasının, dünya üzerindeki birçok gelişmeden etkilendiği ve fiyatların değişkenliğinin oldukça yüksek olduğu göz önüne alındığında, fiyatların yatırımcıların beklentilerinin aksi yönde değişmesi ve yatırımcıların bu piyasalarda para kaybetmesi sıklıkla yaşanmaktadır. Ak Yatırım, kaldıraçlı işlemlerde piyasa yapıcı olarak faaliyet göstermektedir. Müşterilerine sunduğu ürünlerin fiyatları uluslararası piyasalarda oluşan fiyatlamalara bağlı olarak değişmektedir.

Yatırım kuruluşunun müşteriye karşı taraf olarak pozisyon aldığı durumlar: Kaldıraçlı işlemlerde yatırım kuruluşunun müşteriye karşı taraf olarak pozisyon alması ve sunulan hizmet ya da ürünün niteliği gereği müşterinin zarar etmesinin yatırım kuruluşunun kar elde etmesiyle sonuçlandığı durumlar olabilecektir.

MÜŞTERİ’nin verdiği emirler için Yetkili Kuruluş doğrudan karşı taraf konumunda olup emirlerin gerçekleştirilmesi Yetkili Kuruluşça yapılmaktadır. MÜŞTERİ kar ettiğinde Yetkili Kurum zarar etmekte, MÜŞTERİ zarar ettiğinde Yetkili Kuruluş kar etmekte olduğundan MÜŞTERİ ile Yetkili Kuruluş arasında çıkar çatışması yaşanması mümkündür.

İşlem Yapılan Borsa ve Piyasalar: Forex piyasası (foreign exchange market), ülke para birimlerinin, spot fiyattan karşılıklı olarak alınıp satıldığı, fiziksel teslimat olmayan, tezgah üstü bir pazardır. Forex işlemleri yatırım, spekülatif ve korunma amaçlı yapılmaktadır. Bu piyasalarda temel mantık, değer kazanacağı tahmin edilen para biriminin alınıp, diğer döviz cinsinin satılması ve bu işlem doğrultusunda kar edilmesidir.

Tezgahüstünde gerçekleştirilen fark kontratları da kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin hükümlere tabidir. Platformlar: TRADEALL (TradeAll, TradeAllFX Metatrader 4, Forex, Futures, CFD ve Pay Senedi işlemlerini yapabileceğiniz, emirlerinizi piyasalara doğrudan iletebileceğiniz ve teminat hesabınıza 5/24 para transferi yapabileceğiniz Ak Yatırım’ın elektronik işlem platformudur.)

Saklamacı Kurum: Ak Yatırım tarafından alım satımına aracılık edilen kaldıraçlı alım satım işlemlerine ait teminatlar Takasbank nezdinde müşteri bazında izlenmektedir.

Yurt Dışına Yapılan Para Transferleri: Kaldıraçlı alım satım işlemi için müşterilerin zarar etmeleri durumunda, müşterilerin Takasbank nezdindeki teminatlarından çekme işlemi yapılır ve yurt dışında ana aracılık (prime brokerage) hizmeti alınan ilgili kurumun hesaplarına transfer edilir. Müşterilerin kar elde etmeleri durumunda yurt dışı ana aracılık (prime brokerage) hizmeti alınan kurumun hesaplarından çekme işlemi yapılarak müşterilerin Takasbank nezdindeki teminat hesaplarına yatırma işlemi yapılır.

Yatırımcı Tazmin Sistemi: İşlem zararlarına karşı yatırımcı tazmin sistemi bulunmamaktadır. Yatırım yapmış olduğunuz şirketin payları çeşitli nedenlerle resmi merciler tarafından geçici süreyle veya tamamen borsada işlem görmekten men edilebilir, işlem gördüğü pazar değiştirilebilir, borsa kotundan çıkartılabilir, ihraçcı hakkında iflas kararı verilebilir. Bu ve benzeri haller için yatırımcıları tazmin sistemi bulunmamaktadır. 10 yıl süre ile hareketsiz kalan hesaplarda bulunan her türlü emanet, alacaklar ve bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer gelirler talep ve tahsis edilmemesi halinde zaman aşımına uğrar ve Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne devir edilir.

Risk Takibi: İşlem teminatlarının hesaplanmasında “işlem, varlık ya da pozisyon/sözleşme bazında teminatlandırma” yöntemi uygulanır. Bu yöntemde piyasada işlem gören herhangi bir işlem sözleşmesi için alınan pozisyonlar teminat açısından netleşmez ve her bir işlem için sözleşme bazında teminat aranır. Ak Yatırım, MÜŞTERİ portföylerinde oluşan riskleri de dikkate alarak, müşterinin işlem yaptığı yurtdışı piyasalardaki olağanüstü durumlar karşısında veya Saklama Kuruluşu’nun talebi üzerine müşteriden ek teminat talep edebilir. Söz konusu ek teminat değişik müşteri portföylerine göre farklı oran ve tutarlarda olabilir.

“Profesyonel müşteriler” ve “Talebe dayalı profesyonel müşteri olup da yazılı beyan veren müşteriler” yatırdıkları teminat tutarlarının üzerinde bir kayba uğrayabilir. Sürdürme seviyesi, piyasadaki günlük fiyat hareketleri karşısında güncelleştirilen teminat tutarlarının ve teminat olarak bulundurulması gereken varlık kompozisyonunun koruması gereken alt oranı/düzeyidir. Bu alt oran pozisyonun alınması için gerekli asgari teminatın %40’na tekabül eder. Gün içinde tutulan pozisyonlarda gerekli görülmesi durumunda sürdürme seviyesini korumaya yönelik ek teminatı Ak Yatırım kısmen veya tamamen isteyebilir. Sürdürme seviyesinin, pozisyon almak için gerekli teminat değerinin % 40’ına değmesi veya altına düşmesi halinde Ak Yatırım tarafından ilgili pozisyonlar (stop out/otomatik pozisyon kapatma) resen kapatılabilecektir. Stop out/pozisyon kapama seviyesi tetiklendikten sonra işlem piyasada oluşan fiyatlardan kapanır. % 40 stop-out seviyesine tekabül eden fiyat seviyesi garanti edilemez. Uluslararası piyasalardaki koşullara ve işlem yapılan saatlere bağlıolarak işlem yapılan piyasalara bağlı olarak likidite riskinin bulunduğunu MÜŞTERİ kabul eder.

Komisyon Tarifesi: Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde MÜŞTERİ’den komisyon tahsil edilmez. Her bir parite çiftinin alım ve satım arasındaki farka spread denir. MÜŞTERİ’ler yeni bir pozisyon açtıkları anda spread değeri kadarlık bir zararla işleme başlamış olurlar. Forex piyasalarında gün aşırı taşınan pozisyonlara swap maliyeti adı verilen gecelik taşıma bedeli uygulanır. Bu tutar, taşınan pozisyonun türüne göre (Uzun/Kısa) belirlenir. Swap maliyeti taşınan pozisyonlar için gün sonlarında MÜŞTERİ hesaplarına yansıtılır. Aşağıda belirtilen tüm paritelerde spread oranları dinamik olup gün içinde piyasalardaki veri akışı, volatilite ve derinliğe göre değişkenlik gösterebilir.

Müşteri Şikayet Adedi / Müşteri oranı
2016 - 1. Çeyrek itibari ile
Müşteri Şikayet Adedi : 0    Topmlam Müşteri Adedi : 703
Müşteri Şikayeti/Müşteri Sayısı : 0   

Oysa Nisan 2016 raporunda davalı olduğu davaların sayısı 9 toplam değeri :452,100 TL’dır.
Bu raporları diğer KAP larda göstermemeyi seçtiler.

2016 -2. Çeyrek
Karda Olan Hesap Oranı    Zararda Olan Hesap Oranı
%41.82    %58.18

Ak yatırım sitesinden :

https://www.akyatirim.com.tr/yasal-bilgiler1.aspx

Çağrı merkezi ya da özel bankacılık şubeleri aracılığıyla telefon ile alınan emirlerde çıkabilecek ihtilaflara karşı müşteriler ile konuşulan tüm telefon hatları kayıt edilmektedir. Ses kayıtları SPK mevzuatında belirtildiği süre boyunca (emrin verildiği yılı takip eden 2 yılsonuna kadar, hukuki ihtilaflara konu olanlarda bu sınır bulunmamaktadır) saklanır. Herhangi bir ihtilaf durumunda sorumlu personel tarafından kayıt dinlenerek çözüme gidilmektedir

Evet bu yüzden AKYATARIM açılan davada mahkemeye YALAN beyanda bulunmuş, yapılan görüşmenin kaydedilmediğini ve söylenenlerin söylenmediği söylenmiştir!

5. YURTDIŞI TÜREV ALIM SATIM EMİRLERİNİN ALINMASI Müşteriye alım satım piyasa fiyatları EİP üzerinden veya UPS çalışanları vasıtasıyla sunulacaktır. Müşteriye sunulacak alım satım fiyatlarının piyasada oluşan fiyatlar ile eş anlı uyumlu olması için müşterinin bu hizmeti satın alması gerekecektir. Türev işlemleri için müşteriye sunulacak canlı fiyat hizmet bedeli maliyetinin müşteriden alınıp alınmaması türev yöneticisinin yetkisindedir. Müşterinin, canlı fiyat görmek için veri satın almaması halinde Ak Yatırım’ın bedava sunacağı piyasadan asgari 15 dakika gecikmeli fiyatları görecektir. Ancak, MS ile ya da data sağlayıcı firmalarla olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, olağandışı piyasa koşulları ve belirli bir varlık ile ilgili likidite sorunları nedeniyle uzaktan erişim araçları ya da çalışanlar vasıtasıyla sunulacak fiyatlar ile piyasada oluşan fiyat arasında farklılıklar oluşabilecektir. Yatırılan teminat tutarlarının üzerinde bir kayba uğratacak şekilde müşteriye işlem yaptırılmaması esastır ve EİP risk takip mekanizması ile sistem tarafından risk otomatik olarak takip edilmektedir.

Müşteri emrini elektronik platformdan iletecektir. Türev Ürünler Servisi, tüm müşteri işlemlerinde, öncelikli olarak TradeAll EİP üzerinden müşteri tarafından iletilmesini sağlamak üzere müşterileri platforma yönlendirecektir. Prensip olarak telefonla müşteriden yeni pozisyon açılışı yönünde emir kabul edilmeyecektedir, ancak mevcut açık pozisyonların kapatılması yönünde gerekli görüldüğü hallerde müşteriden telefon emri alınmaktadır. Gerekli görülen durumlarda müşteriden emir kabul edilme yönünde takdir ve yetki Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı’ndadır. Telefon kanalıyla müşteriden alınan emirlerde detaylı bilgilendirme ve teyitleşme hususuna önem verilecektir. Telefonla alınan emirlerde, emri alan dealer TradeAll sisteminden alınan, işlem detaylarının yer aldığı raporu imzalayacaktır. Gün sonunda 16.00 - 24.00 mesaisini yapmakta olan müşteri temsilcisi eksik kalan imzalı emir bildirimi olup olmadığına ilişkin gerekli kontrolleri yapacak, günlük işlem raporunu imzalayarak klase edilmek üzere UPS Yöneticisi’ne iletecektir. Yetkili kurum bu emrin yazılı olarak teyit edilmesini müşteriden talep etme hakkına haiz olup, bu yetkiyi kullanıp kullanmama hakkına sahiptir. Elektronik platformdan emir verilememesi halinde, müşteri; alım ve/veya satımı yapılacak varlık için yazılı olarak emir verecektir. İlgili emir formunda müşterinin imzasının bulunması zorunludur. EİP’un gerek müşteri gerekse de Ak Yatırım tarafında teknik ve diğer sebeplerden kaynaklı çalışmaması gibi bir acil durumda Ak Yatırım UPS personeli takdir ettiği müşteri emirlerini telefon, Bloomberg gibi kanallar üzerinden piyasaya iletme yoluna gidebilir. Gerçekleşmiş müşteri emirleri iptal edilemez veya değiştirilemez. Ancak; a) İtiraz üzerine müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla, b) İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan müşteri mağduriyetinin giderilmesi amacıyla, EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI - 14 - emir iptali veya fiyat değişikliği yapılabilir. Gerekli görülen durumlarda yapılan emir iptali ve değişiklikler care@tradeall.com adresinde maille iletilerek Ak Yatırım Jira sistemi içerisinde kayıt oluşturulması sağlanacaktır.

KALDIRAÇLI ALIM SATIM EMİRLERİNİN ALINMASI Müşteriye alım satım fiyat kotasyonları EİP üzerinden veya UPS çalışanları vasıtasıyla sunulacaktır. Müşteriye sunulacak fiyat kotasyonlarının piyasada oluşan fiyat kotasyonları ile uyumlu olması için gerekli çaba gösterilecektir. Ancak, likidite sağlayıcı kuruluşlarla olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, olağandışı piyasa koşulları ve belirli bir varlık ile ilgili likidite sorunları nedeniyle uzaktan erişim araçları ya da çalışanlar vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluşabilecektir.

EİP’un gerek müşteri gerekse de Ak Yatırım tarafında teknik ve diğer sebeplerden kaynaklı çalışmaması gibi bir acil durumda Ak Yatırım UPS personeli takdir ettiği müşteri emirlerini Ak Yatırım’ın tercih ettiği likidite sağlayıcı üzerinden piyasaya iletme yoluna gidebilir. Gerçekleşmiş müşteri emirleri iptal edilemez veya değiştirilemez. Ancak; EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI - 18 - a) İtiraz üzerine müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla, b) İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan müşteri mağduriyetinin giderilmesi amacıyla, c) Müşteri emrinin alınması sonrasında, kurumun söz konusu emre ilişkin olarak başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonun karşı tarafça iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda, emir iptali veya fiyat değişikliği yapılabilir. Gerekli görülen durumlarda yapılan emir iptali ve değişiklikler care@tradeall.com adresinde maille iletilerek Ak Yatırım Jira sistemi içerisinde kayıt oluşturulması sağlanacaktır. Bir emir iptali ya da değişikliği yapılması halinde UPS çalışanı tarafından en seri iletişim aracı ile müşteriye gerekçesiyle birlikte bildirim yapılır. Müşteri, emirlerini hafta içi Pazartesi ile Cuma günleri arasında ve 24 saat boyunca EİP ve/veya gerekli görülen durumlarda telefon vasıtasıyla UPS’ye iletebilir.

Kullanılan bilgisayar ağı ve şifreleme sisteminin olası riskleri ve güvenliği

Yatırımcılar, kullandığı Ak Yatırım uygulamaları ve Ak Yatırım’a emir iletimlerinde SSL sertifikası ile güvenli bağlantı yöntemi kullanılmaktadır. Ak Yatırım sistemleri güncel firewall ve anti virüs yazılımları ile son derece güvenli bir altyapıya sahiptir. Türkiye genelinde meydana gelebilecek internet, telekomünikasyon kesintilerinde, veri merkezlerimizin de etkilenebileceği doğal afet, toplumsal olaylar vb. mücbir sebepler dışında Ak Yatırım uygulamalarında kesinti oluşması beklenmemektedir. Teknik donanım, sunucu vb. kaynaklı kısa süreli servis sorunlarında ise ilgili telefon numaraları üzerinden hizmet verilmeye devam edilecektir.

SSL şifreleme yöntemi kırılması oldukça zor bir şifreleme yöntemidir. Ayrıca yatırımcı şifreleri de veri tabanında dahi şifreli tutulmaktadır ve personelin dahi görmesi mümkün değildir. Yatırımcı şifresinin phishing, kötü amaçlı yazılım vb. yöntemler ile temini risk oluşturmaktadır. Bu sebeple yatırımcıların kullandıkları cihazlarda kötü amaçlı yazılımlara karşı önlem almaları gerekmektedir.

Yatırımcıların işlem yaptıkları cihazların Internet bağlantılarında bir sorun olmadığından emin olmaları gerekmektedir. Ayrıca yatırımcı bilgilerinin istenmeyen kişilerin eline geçmesine sebep olabileceği için cihazlarında kötü amaçlı yazılımlara karşı gerekli güvelik önlemlerini almaları gerekmektedir.

Ak Yatırım hiçbir suretle kişisel bilgilerinizi e-posta yoluyla yatırımcılardan istememektedir. Yatırımcı şifreleri hiçbir koşulla Ak Yatırım personeli dahil kimse ile paylaşılmamalıdır. Genel kullanıma açık, Internet cafe, otel, havalimanı gibi yerlerde bulunan bilgisayarlardan finansal işlem yapılması genel olarak güvenlik sorununa sebebiyet verebilir.

Alınan kişisel verilerin saklama ve kullanım koşulları

Yatırımcıların tüm şahsi verileri, ilgili emir iletim sistemi ve aracı kurum otomasyon uygulaması içinde saklanmakta, söz konusu verilere erişim yalnızca yetkili personel tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Ak Yatırım topladığı yatırımcı verilerini ve bunlardan türetilen verileri kurumsal saklama ünitelerinde yedekli sistemlerde saklamaktadır. Belli dönemlerde alınan bu yedeklerin sağlıklı muhafaza edilip edilmedikleri testler gerçekleştirilerek kontrol edilmektedir. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca iz kaydıyla (hash) saklanması öngörülen veriler elektronik ortamda zaman damgalı olarak saklanmaktadır. Şirketimiz bilgi güvenliği politikası çerçevesinde gerekli önlemler alınmaktadır.

Tüm müşteri sözleşmeleri ve belgeleri yalnızca yetkili kurum çalışanları tarafından erişilebilen güvenli ortamlarda saklanır. Müşterilerimizin kişisel bilgilerinde değişiklik olduğunda tarafımıza bildirim yapması gerekmektedir.

Yasal zorunluluk gereği bilgi vermekle yükümlü olunan kurumların talebi halinde kişisel bilgiler bu kurumlarla paylaşılabilecektir.

Elektronik ortamda müşteriler tarafından yapılabilecek işlemler ile müşteriye elektronik ortamda yapılacak bildirimler hakkında bilgilendirme notu

Elektronik işlem platformumuz olan Tradeall platformunda müşterilerimize kaldıraçlı alım-satım işlemlerinde(FOREX), yurtdışı türev piyasalarında(FUTURES ve CFD kontratları) ve yurtdışı borsalarda yabancı hisse senedi alım satım yapma imkanı sunulmaktadır. FOREX, CFD, FUTURES, VİOP işlemlerine ait hesap açılımları için müşterinin e-posta adresi zorunlu olup, bu ürünlere ait ekstreler ve diğer bildirimler bu e-posta adreslerine gönderilmektedir.

Elektronik ortamda müşterilerimizin sistemimizde kayıtlı e-mail adreslerine, işlem yaptığı piyasalara ilişkin yasal mevzuat çerçevesinde gönderilesi gereken günlük/aylık olarak nakit ve kıymet hesap ekstresi, açık pozisyon raporu, kar-zarar raporu, gayri nakdi teminatlar raporu, alım-satım teyit formu, gerçekleşen işlemler raporu vb. raporlar gönderilmektedir.

Müşterilerin yapmış oldukları işlemler neticesinde teminat tamamlama yükümlülüğü doğduğunda, teminat tamamlama (Margin Call) çağrısı cep telefonlarına kısa mesaj (SMS) veya e-posta gönderimi şeklinde yapılabilmektedir.
Müşterilerin Tradeall platformunda yapmış oldukları teminat çekme/yatırma işlemlerinde cep telefonlarına SMS bildirimi yapılabilmektedir.

SMS doğrulaması gerektiren durumlarda müşteri cep telefonuna SMS ile doğrulama kodu gönderilebilmektedir.
FOREX, CFD ve FUTURES işlemlerine ait bilgilere elektronik erişim hizmeti de sunulmaktadır.

SPK DUYURU

Kaydi Sisteme Geçiş Kapsamında Yatırımcıların Aracı Kurum ve Bankalara İlettikleri T.C. Kimlik Numarası veya Vergi Kimlik Numarasının Doğruluğunu Kontrol Etmelerine Yönelik Sermaye Piyasası Kurulu’nun 06.12.2006 Tarih ve 51/1462 Sayılı Kararı Uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ne Bildirilen ve Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği, Bankalar ve Aracı Kurumların İnternet Sitelerinde Yayınlanması Gereken Duyuru

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 10/A maddesi gereğince, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilerek Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) bünyesinde izlenmesine yönelik işlemler, MKK, banka ve aracı kurumlar tarafından sürdürülmektedir. Yürürlükteki kaydileştirme mevzuatı uyarınca, her yatırımcı için 01.11.2006 tarihinden başlamak üzere :

• Tam mükellef gerçek kişiler için Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi’nden (MERNİS) alınmış T.C. Kimlik Numarası ile,
• Tüzel kişiler ile dar mükellefler için Maliye Bakanlığı’ndan alınmış Vergi Kimlik Numarası (VKN) bilgilerinin, eksiksiz ve doğru bir biçimde MKK’ya iletilmesi gerekmektedir.

MKK tarafından, aracı kuruluşlarca tam mükellef gerçek kişiler için iletilen MERNİS bilgisi, dar mükellef kişiler ve tüzel kişiler için iletilen VKN bilgisi Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi ve Maliye Bakanlığı nezdinde sorgulanmaktadır.
Sermaye piyasası işlemi yaptıkları banka ve aracı kurumlar nezdinde bulunan hesaplarında bu tip uyumsuzluk ve eksiklikleri bulunan yatırımcıların, hisse senedi, özel sektör tahvili, yatırım fonu (ile kaydileşme tarihinden sonra Devlet İç Borçlanma Senetleri) işlemi yapamama riskleri bulunmaktadır.

Yatırımcılarımızın işlem yapabilmelerini teminen hesaplarının bulunduğu banka ve aracı kuruma ilettikleri tam mükellef gerçek kişiler için T.C. Kimlik; tüzel kişiler ile dar mükellefler için ise vergi numaralarının; http://tckimlik.nvi.gov.tr ve www.gelirler.gov.tr adresli internet sitelerinden temin edecekleri bilgilerle uyumlu olduğunun kontrol edilerek, farklılık durumunda, yanlış bilginin bulunduğu kurum nezdinde (bağlı bulunulan nüfus idaresi, vergi dairesi veya hesabın bulunduğu aracı kuruluş) bu eksiklik/uyumsuzluğun giderilmesini sağlamaları büyük önem taşımaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.TSPAKB Yatırımcı Hakları

Yatırımcının hakkı olmadığına delil ! böyle bir sayfa yok

https://www.akyatirim.com.tr/404.html

Ulaşmak istediğiniz sayfa bulunmamaktadır.
Yanlış adres yazmış olabilirsiniz veya bu link geçerli olmayabilir.
ANASAYFA İÇİN TIKLAYIN

Yine ne tesadüf ki :
Kamuyu Aydınlatma Formu
http://www.tspakb.org.tr/tr/Default.aspx?tabid=124

bu sayfa da açılmıyor

Bilgisayar ağında meydana gelebilecek sorunlar karşısında kullanılabilecek alternatif iletişim yöntemleri,

Ak Yatırım’ın acil ve beklenmedik durum karşısında, iş sürekliliğinin sağlanması, müşteri & 3. taraf mağduriyeti olmaksızın faaliyetlerinin devam edebilmesini teminen, mevcut mevzuat uyarınca tutmakla yükümlü olunan her türlü mali tablo ve kayıtlar elektronik ortamda yedekleri alınarak; basılı olarak tutulan her türlü kıymetli evrak ise, yangın, sel vb. afete karşı korumalı dolaplarda saklanmaktadır

Ak Yatırım faaliyetlerinin aralıksız sürdürülebilmesine yönelik bilgi işlem sistemlerinin devamlılığının sağlanmasını teminen ise, Ak Yatırım merkezde kullanılan tüm bilgi işlem sistemlerinin bir yedeği Akbank tarafından belirlenen bir merkezde tutulmaktadır
Bu süreçte bilgisayar ağında meydana gelebilecek kesinti sırasında telefon, faks vb. ile alınan Müşteri emirleri Borsa’ya iletilebilecektir. Böyle bir durumda aşağıda bilgileri verilen personelle irtibat kurulması gerekmektedir.


Hakan YAVUZ

Sessiz çoğunluğun sesi. * Devletin bildiğini kimseden saklamam. * 0532 705 72 72.

Diğer Konular

AKYATIRIM-TRADEALL DOSYASI (Tesbit-tesadüf-deliller)

ÖZET :

Hesap üzerinde yetkiniz yok denilerek vekalet aldırdığınız müşteriye, nasıl oluyor da vekaleti yok iken :

benim tamamını alıp almadığımı tespit edemediğim ve elimdeki veriler doğrultusundaki işle

Akyatırım tarafından cevaplanmayan İHTAR

AKYATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından cevapsız bırakılan e-posta, yazışmalar sonrasında çekilen İHTAR.

Hala cevaplandırılmamıştır!

19 Temmuz 2016 Beyoğlu 38. Noteri 09634 sayı ile gönderilen ihtar :

GİTÜSTE