17 Ocak 2019 tarihinde BDDK'ya gönderilen yazı (Cevapsız)
T.C.
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanlığı                                                                                                                İstanbul, 15-01-2019


İlgi :     47916912-622.01[01-555]-E.8757
             47916912-622.01[01-555]-E.9473

Konu :   25-05-2018 tarihinde Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. firmasını denetleyen, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile ilgili vermiş olduğum şikayet dilekçesi.

Soru :    03-07-2018 tarihli yazınız, 47916912-622.01[01-555]-E.8757 sayılı cevabında 24-03-2015 tarihli dilekçeniz denilmektedir. Benim, böyle bir dilekçem var mı, var ise 3 yıl (1198 gün) sonra mı ilgili birime intikal ettirilmiştir? Şayet yok ise, 40 gün ilgili birimin tespit edilerek intikali için oldukça uzun olduğu gibi, 17 gün de yapılması gereken araştırma ve denetlemeler için oldukça kısa süre olduğu kanaatindeyim.


Sayın Yetkili(ler),

25-05-2018 tarihinde ilgili yazım ve 5 eki ile birlikte yapmış olduğum başvurum ile ilgili olarak 03-07-2018 tarihinde (40 gün sonra) ilgili birime intikal ettirildiği bilgisi gelmiş, ilgili birim tarafından da 19-07-2018 (17 gün sonra - ilk başvuru tarihinden 57 gün sonra) cevap olarak :  “… ‘mevcut veriler ışığında konunun bankaları ilgilendiren bir yönünün bulunmadığı bununla birlikte adı geçen şahıs tarafından SPK, KGK ve özel yargı yoluna başvuru yapıldığı da dikkate alındığında Yönetmelik hükümleri kapsamında Kurumumuzca yapılacak bir işlem bulunmadığı mütalaa edilmektedir’ görüşlerine yer verilmiştir.” denmiştir.

Tekrar açıkça belirtmek isterim ki; yazımın şikayet konusu kurum PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.‘dir. Denetiminiz ve ilgi alanınızda olmadığını bildirdiğiniz Akbank T.A.Ş. ya da Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile ilgili olmadığı, esas konunun ilgili kurum olan (PwC)’nin  Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile ilgili değerlendirmeleri ve bu değerlendirmelerde açıkladığı rapordaki görüş ve yorumlar olduğunu tekrardan bildiririm.

Belirttiğim nedenlerden ötürü aynı şikayet ve talebimin tekrar değerlendirilmesi, gerek SPK, gerekse KGK kurumlarının da nedense(?) konu ile ilgilenmediği gerekçesi ile denetim ve kontrolünüze tabi olan kurum (PwC) ile ilgili daha önce yazdığım şikayet ve eklerinde belirtilenler çerçevesinde, Kamu menfaatine ve tarafsızlık ilkesine aykırı olan rapor ve görüşlerinden dolayı ilgili kanunlar hükmünde yaptırımlarla, cezaların uygulanmasını talep ediyorum.

Ayrıca, şikayet yazılarımın asıl konularının görmezden gelinmesi, denetleme ve sorgulama göreviniz alanında olmasına rağmen farklı kurum (SPK,KGK,Yargı) intikalleri sebebi bahaneleriyle işlem yapılmaması kararlarınızı tekrardan gözden geçirerek isteklerimin değerlendirilmesini arz ederim.

Not : Defalarca PwC firmasına, raporu yazan kişiye bildirimde bulunmama rağmen herhangi bir cevap gelmediği gibi daha sonraki KAP raporlarında Ak Yatırım Menkul değerler A.Ş. ile ilgili herhangi bir bildirim,rapor, görüş yayınlanmamış olup; bilgi edinme hakkı engellenmiştir.

Saygılarımla,

Hakan YavuzAdres      : xxxxxxxx xxxxx xxx  xxxxxxxx xxx  xx x xx xxxx
                  xxxxxxxx xxxxxxxx/İSTANBUL

Telefon    : 0532 xxx-xx-xx