PwC - Talar Gül'e Akyatırım raporu yazısı
Sayın Talar Gül,
PwC Bağımsız Denetim
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.


Akbank A.Ş. ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Bağımsız Denetim faaliyetlerini yerine getirdiğinizden ve raporun altında imzanız olduğundan size de yazma gereği duydum. Kurum tarafından her türlü iletişim kanallarına cevap alamadığımdan ve mahkeme süreci devam ettiğinden bilmediğinize inanmak istediğim bazı ayrıntıları sizinle paylaşmak istiyorum.

06 Şubat 2018 tarihli AkYatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Aracı Kurumlar Tarafından Düzenlenecek Kamuyu Aydınlatma Formu’nda 11. sayfada tarafınızca verilen raporda da belirtildiği gibi; tamamen objektif olunması gereken hususlarda, tıpkı SPK’nun verdiği cevaplarda olduğu gibi sizin de ucu açık ve her tarafa çekilecek tarzda yanıtlarınız olduğu görülmektedir.

Özellikle ufak puntolarla ve dikkat çekilmemesi için kurum tarafından o şekilde yayınlandığını düşündüğüm raporunuzda çok şükür bazı gerçeklere yüzeysel olsa da değinilmiş.

Raporunuzu tekrar yazarak önemli gördüğüm noktaları belirterek yazım ekinde size de gönderiyorum :
Şirket yönetimi finansal tabloların TMS’lere uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.
Üst yönetimden sorumlu olanlar, Şirket’in finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur.

İç kontrol Mehmet Akman ve IT Yetkilisi Merve Hanım ile sadece bir kere görüşmüş olup tamamen yanıltıcı, yanlı, hileli bir rapor ile oldu bitti yapılarak bazı gerçeklerin örtbas edilmesi yolu seçilmiştir. İşin ilginç yanı ise Genel Müdür ve üst yönetime bilgi vermeye çalıştığımda muhatap dahi kabul edilmeyip cevap dahi verilmeyişidir.

BDS’lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen makul güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların, tek başına veya toplu olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir.

Size verilen bilgiler çerçevesinde ve halen devam eden bir dava olduğundan ve konular hakkında bilginizin olmadığını düşündüğümden bu bilgileri sizlerle de paylaşma gereği duyuyorum. Tahmini 30000 lot işlem hacmi, Yüzbinlerce dolar komisyon geliri, milyarlarca dolar işlem olan bir hesapla ilgili olarak nasıl olur da detaylı araştırma yapılmaz? 2017/17 no’lu dava dosyasını incelemenizi rica ederim.

Hile; muvazaa, sahtekarlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya iç kontrol ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir.

Önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna varmamız halinde, raporumuzda, finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz ya da bu açıklamaların yetersiz olması durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz gerekmektedir.

SPK’na açıkça suç duyurusunda bulunarak BİMER, CİMER bazı Milletvekilleri ve gerekli kolluk güçlerine de bildirimlerde bulunmuştum. Beni yalancı durumuna düşürürken, Mahkemeye karşı; hileli, gerçeğe aykırı yalan beyan gibi suçlar açıkça işlenmiştir. Başta foreks olmak üzere alınan tebliğ ve kararlarda en ufak bir katkım olmuşsa ne mutlu. Artık sizin de haberiniz olduğundan yapmanız gerekeni yapacağınızı umarım.

Ayrıca, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin suçlarına ilave olarak Akbank A.Ş.’nin Perpa Şubesi’nde yaşanan Doğuş Boya’nın Evrakta Sahtecilik, Nitelikli Zimmet, Bankacılık Şuçları konularında da devam eden mahkemesi olduğunu da (2015/1257)  belirtmek isterim. Yani, sadece benim değil daha çok sayıda kişi ve kuruma karşı hata ya da hileli işlemler işlenmiş olup, devam eden usulsüzlüklerin neticesinin nereye varacağı bellidir ve sadece kaçınılmaz sonun uzatılmasından başka bir amacı yoktur.

Mevzuatın konunun kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya konuyu kamuya açıklamanın doğuracağı olumsuz sonuçların, kamuya açıklamanın doğuracağı kamu yararını aşacağının makul şekilde beklendiği oldukça istisnai durumlarda ilgili hususun bağımsız denetçi raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz.

Sosyal medyada paylaşılan yazılardan ötürü hakkımda 74.maddeden suç duyurusunda bile bulunabilme cesaretini gösterecek derecede hem suçlu hem güçlü olan, kurumun adını lekelemek riskini bile göze alacak kadar cesaretli olan ve açıkça söylenenleri bile yalanlayacak derecede gözleri dönmüş bu kişilere karşı hala bir şey yapılmamasını inanın anlayamıyorum. Unutulmamalı ki; asıl sizin yalan beyanlarınız ve iddialarınız ortaya çıktığında güven ve itibar önemli olacaktır.

Sizler açıklamasanız da yeri ve vakti geldiğinde kamuoyu tüm gerçeklerden zaten haberdar edilecektir.

Hiçbir şey sonsuza kadar saklanamaz!

Not : Önümüzdeki günlerde Ekonomi Muhabirleri Derneği’nden muhabir arkadaşlar başta olmak üzere, gerekli yerlere de tekrardan bildirimlerde bulunacağımı bildiririm.


Hakan YavuzGeçen süreçte yaşanan önemli noktalardan da bahsetmek isterim :

SPK’ya dilekçe ile vermiş olduğum yazıdan kesitler :

Bankalar veya aracı kurumların normal şartlar altında dahi dürüst olma ilkesi bulunmaktadır. Aynı şekilde dava unsuru konularda da dürüst davranma ve dürüst olma ilkesi vardır. Yalan konuşulamadığı gibi beyanda dahi bulunulamaz. Bu gerçekler ışığında, ekte sunmuş olduğum dava dilekçesi ve bu dilekçeye cevaben verilen, delil karartmaya yönelik beyanatların gerçek dışı olduğunu, yüce adaleti ve mahkemeyi aldatmak için  yalan beyanda bulunduklarından konuyu makamlarınıza bildirme gereğini duyuyorum.

Dosyaya cevaben verilen yazının;

Müşteriye BT Yetkilisi … tarafından, “verilen emirlerin sistem tarafından alındığı fakat iletilmediği” yönünde bir bilgi verilmemiştir.

“kaynak kodlarının …  Yatırım’da değil Ukrayna menşeili PROTRADER adlı yazılım şirketinde olduğu” şeklinde bir beyanı bulunmamaktadır.

Beyanlarına karşı :

(Nedense kurum tarafından kayıt alınmamış olan) hem ses kaydı hem de konuşma diyalogları tarafımca yetkili makamlara verilmiştir.

IT Yetkilisi Merve Hanım’ın verdiği cevaplar :

ŞÖYLE, BEN 15:41’DEN 15:48’E KADAR Bİ ÇIKIŞ YOK… SİSTEM SİZİ ATMAMIŞ AMA…

YANİ ŞÖYLE, SİSTEMDE GÖRÜNÜYORSUNUZ ASLINDA. HANİ, SİSTEM SİZİ ATMAMIŞ, AMA ŞÖYLE BİRŞEY YAPMIŞ : SİZİN EMİR GİRİŞ TALEPLERİNİZ BURDA REQUEST OLARAK BİR TANE ALTIN; 2,4,6,8,10

YOK, YOK BEN SİZİ ANLADIM YANİ; DEDİĞİM GİBİ, AMA BU ŞEYİN HANİ, BU KADAR EMRİN REQUEST’TE KALMASINI, YANİ TALEP OLARAK BİZDE KALIP KARŞIYA İLETİLMEMESİNİ DAHA DOĞRUSU…

O ARADA ALDIĞINIZ EKRAN GÖRÜNTÜLERİ, YANİ SADECE SİZİN GÖNDERDİĞİNİZ VAR, O EKRAN GÖRÜNTÜLERİ ZATEN BİZİM TARAFA DÜŞMÜYOR. ONLARI YOLLAMANIZ İYİ OLMUŞ. BEN ONLARI BİZİM, BİZ BU PROGRAMI DIŞARDA BİR FİRMAYA YAPTIRIYORUZ. UKRAYNA’DA.

ŞİMDİ  BİZ ONLARA,  BU EKRAN  GÖRÜNTÜLERİNİ  PAYLAŞACAĞIZ.  HANİ,  ONLARDAN  İNCELEMELERİNİ İSTİYECEĞİZ. ÇÜNKÜ BENDE, BENİM DE ERİŞİMİM BİR YERE KADAR, AÇIKCASI.

Kendi menfaatleri doğrultusunda, finansal tüketicinin haklarının engellenmesi, sahtekarlıkla maddi çıkar sağlamaya yönelik bu hareketlerin nezdinizde de değerlendirilerek ilgili kanunlarca cezalandırılması ve kurumunuzca mevcut lisanslarının iptali için gereğini bilgilerinize arz ederim.

Yazı ekinde hem ses kaydı hem de text (dialog) olarak tüm veriler gönderilmiştir.
SPK kimi korumalı ama kimi koruyor ?

SPK’nın en asli görevinin öncelikli olarak yatırımcıyı korumak olduğu söylense de sanırım sermaye sahiplerinin ve sistemin işleyişi maalesef yine ön plana çıkmış görünüyor.

SPK suçun tamamına ilişkin tüm belgeleri yaklaşık 15 ay gibi uzun bir bekleyiş süresi sonunda aşağıdaki şekilde cevaplamıştır. Sanırım bu cevabı bir kaç haftada da verebilirlerdi.


SPK tarafından verilen cevap :

../../…. tarihinde gerçekleşen işlemlere ilişkin olarak, Aracı Kurum bilgi işlem personeli ile şahsınız arasında geçen görüşmenin kaydedilmemesinin III-45.1 sayılı “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile yan hizmetlere ilişkin belge ve kayıt düzeni hakkında tebliğ’in Yatırımcılarla iletişimi ilişkin tutulacak diğer kayıtlar başlıklı 26ncı maddesine aykırı olduğu ancak yapılan görüşmenin doğrudan kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olmadığı ve işlem platformunda yaşanan bağlantı sorunlarına yönelik olduğu şeklindeki Aracı Kurum gerekçesinin tümüyle geçersiz olmayacağı, Aracı Kurum’un söz konusu uygulamasının kasıt içermediği, mevzuat hükmünün yorumlanması aşamasında yapılan değerlendirmeler sonucu meydana geldiği dikkate alınarak, mevzuata uyum konusunda gerekli özenin gösterilmesi hususunda Aracı Kurum’un bilgilendirilmesine


Ayrıca, Bankacılık Kanunu sadece 74. maddeden oluşmadığı ve aşağıdaki konularda da gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi gerekmektedir:

Gerçeğe aykırı beyanda bulunmak
Madde 155 — Bu Kanun kapsamındaki kuruluşların, bu Kanunda gösterilen merciler ile denetim görevlilerine ve mahkemelere verdikleri veya yayımladıkları belgelerdeki gerçeğe aykırı beyanlardan dolayı, bunları ve bunların düzenlenmesine esas teşkil eden her türlü belgeleri imza edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve binbeşyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.

İşlemlerin kayıt dışı bırakılması ve gerçeğe aykırı muhasebeleştirme
Madde 156 — Bu Kanun kapsamındaki kuruluşların işlemlerinin kayıt dışı bırakılmasından, gerçek mahiyetlerine uygun düşmeyen bir şekilde muhasebeleştirilmesinden, kanunî ve yardımcı defter ve kayıtları, şubeleri, yurt içi ve yurt dışındaki muhabirleri ile hesap mutabakatı sağlanmadan yıl sonu bilançolarını kapatmalarından dolayı, bunları ve bunların düzenlenmesine esas olan her türlü belgeleri imza edenler bir yıldan üç yıla kadar hapis ve binbeşyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır. Gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğini bildiği halde bu belgeleri onaylayan bağımsız denetim kuruluşu görevlileri de aynı şekilde cezalandırılır.

Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme
Madde 157 — Bu Kanuna tâbi kuruluşlar, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 244 üncü maddesinde tanımlanan sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu açısından banka veya kredi kurumu olarak kabul edilir.PwC Bağımsız Denetim Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 6 Ocak 2018 tarihli raporundan :

Kilit Denetim Konuları
Kilit denetim konuları, mesleki muhakememize göre cari döneme ait finansal tabloların bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konulardır. Kilit denetim konuları, bir bütün olarak finansal tabloların bağımsız denetimi çerçevesinde ve finansal tablolara ilişkin görüşümüzün oluşturulmasında ele alınmış olup, bu konular hakkında ayrı bir görüş bildirmiyoruz.

Kilit denetim konusu
Hasılatın muhasebeleştirilmesi
… Hasılatın finansal tablolar içerisindeki tutarsal büyüklüğü, toplam hasılat tutarının menkul kıymet satışı, aracılık komisyonları ve danışmanlık gelirleri gibi değişken kanallardan elde edilmesi ve Şirket operasyonlarının doğası gereği olarak hasılat tutarının çok sayıda işlem sonucu oluşması ve farklı yöntem ve parametreler kullanılarak hesaplanması sebepleriyle söz konusu alan kilit denetim konusu olarak ele alınmıştır.

Konunun denetimde nasıl ele alındığı
Hasılatın muhasebeleştirilmesine ilişkin uyguladığımız denetim prosedürleri çerçevesinde hasılatın kaydedilmesine ilişkin Şirket yönetiminin uyguladığı muhasebe politikalarının TMS’ye ve ilgili mevzuata uygun olup olmadığını değerlendirdik. Ayrıca, Şirket’in hasılat sürecini anlayarak, yönetimin hasılatın ilgili muhasebe standartlarına uygun olarak muhasebeleştirilmesine ilişkin uygulamakta olduğu iç kontrollerin tasarımını ve etkinliğini değerlendirdik. Hesap dönemi içerisinde gerçekleştirilmiş işlemlerden seçilen örneklerin üzerinden, işlem bazında gelir tutarının uygun olarak muhasebeleştirildiğini doğrulamak üzere ilgili destekleyici belgelerle bu işlem detaylarını karşılaştırarak test ettik. Bunlara ilaveten, üzerinden aracılık gelirlerinin hesaplanmış olduğu işlem hacimlerinin, seçilen örneklerin dahilinde üçüncü taraflarla mutabakatını yaptık.

Diğer Husus
Şirket’in 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tabloları başka bir bağımsız denetim firması tarafından denetlenmiş ve 31 Ocak 2017 tarihli bağımsız denetim raporunda bu finansal tablolara ilişkin olumlu görüş verilmiştir.

Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları

Şirket yönetimi finansal tabloların TMS’lere uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur. Finansal tabloları hazırlarken yönetim; Şirket’in sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Şirket’i tasfiye etme ya da ticari faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği esasını kullanmaktan sorumludur.
Üst yönetimden sorumlu olanlar, Şirket’in finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları
Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır:

Amacımız, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip içermediğine ilişkin makul güvence elte etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu düzenlemektir. BDS’lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen makul güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların, tek başına veya toplu olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir.

BDS’lere uygun olarak yürütülen bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca mesleki muhakememizi kullanmakta ve mesleki şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. Tarafımızca ayrıca:

- Finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı ‘önemli yanlışlık’ riskleri belirlenmekte ve değerlendirilmekte; bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve uygulanmakta ve görüşümüze dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. Hile; muvazaa, sahtekarlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya iç kontrol ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir.

-Şirket’in iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ama duruma uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir.

-Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe tahminleri ile ilgili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir.

-Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak Şirket’in sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığı hakkında ve yönetimin işletmenin sürekliliği esasının kullanılmasının uygunluğu hakkında sonuca varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna varmamız halinde, raporumuzda, finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz ya da bu açıklamaların yetersiz olması durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim kanıtlarına dayanmaktadır. Bulunla birlikte, gelecekteki olay veya şartlar Şirket’in sürekliliğini sona erdirebilir.

-Finansal tabloların açıklamaları dahil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu tabloların, temelini oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde yansıtıp yansıtmadığı değerlendirilmektedir.

Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dahil olmak üzere, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz.

Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait finansal tabloların bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konuları yani kilit denetim konularını belirlemekteyiz. Mevzuatın konunun kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya konuyu kamuya açıklamanın doğuracağı olumsuz sonuçların, kamuya açıklamanın doğuracağı kamu yararını aşacağının makul şekilde beklendiği oldukça istisnai durumlarda ilgili hususun bağımsız denetçi raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz.