25 Mayıs 2018 tarihinde BDDK'ya gönderilen yazı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
BAŞKANLIĞINA
İSTANBUL

                                                                                                                    İstanbul, 25/05/2018


Ekli belgelerde de görüleceği üzerine, Akyatırım Menkul Değerler A.Ş. firmasını denetleyen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile telefon, e-posta, twitter v.b. iletişim araçları ile defalarca bilgi alamaya çalışmama rağmen hiçbir şekilde geri dönüşüm yapılmamıştır.

Son derece detaylı olan ve tüm kurumlarla yapılan ekli belgelerdeki yazılarıma ilişkin şikayet ve bilgi taleplerimin sizin vasıtanızla tekrar iletilerek hukuki ve cezai yaptırım uygulamanızı arz ederim.Saygılarımla,


Hakan Yavuz
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMUNA
(Büyükdere Cad. No:106 Şerbetçi İş Merkezi Esentepe Şişli/İSTANBUL)

                                                                                                                         Tarih: 25/05/2018
Şikâyetçinin Adı-Soyadı :     Hakan Yavuz

T.C. Kimlik No                 :   
Şikâyetçinin Adresi        :      İstanbul


Şikâyet Edilen Kurum     :    PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ
                                                MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.


Şikâyet Konusu Olay      :     Ekli yazışma ve belgeler :

              
                              Ek 1 :      BDSMM PwC’nin 31-01-2018 tarihli raporu                     
                              Ek 2 :     PwC’ye tarafımca gönderilen e-posta metni
                              Ek 3 :     Kamu Gözetimi Kurumu ile yapılan yazışmalar.
                              Ek 4 :     PwC İngiltere Merkez ile yapılan yazışmalar.
                              Ek 5 :     24/05/2018 tarihli SPK yazısı
                              İlgi  :      İstanbul 10. Tüketici Mahkemesi 2017/17 no’lu dava dosyası
              Hakan Yavuz
EK: Ayrıca talep edilirse dava dosyasına konulan tüm belgeleri verebilirim.