BDDK'nın 03 Temmuz 2018 tarihli cevabı


T.C.
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanlığı
Sayı   : 47916912-622.01 [01-555]-E.8757                                                           03/07/2018
Konu : Hakan YAVUZSn. Hakan YAVUZ
xxxxxxxx xxxxx xxx  xxxxxxxx xxx  xx x xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx/İSTANBULİlgi     :    24/03/2015 tarihli dilekçeniz.
             
              İlgide kayıtlı dilekçenizin bir örneği Kurumumuzun ilgili Birimine intikal ettirilmiştir.

              Bilgi edinilmesi rica olunur.
                                                                                                                              e-imzalıdır
                                                                                                                  Hüseyin ALTUNSOY
                                                                                                                  Grup Koordinatörü------------------------------------------------------------------------------
Adres: Büyükdere Cad. No: 106 Şerbetçi İş Merkezi Esentepe Şişli/İSTANBUL
Telefon: (212) 214 50 00 - 01 Faks: Kep : bddk@hs01.kep.tr
Elektronik Ağ: http://www.bddk.org.tr/

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile üretilmiştir.
Evrak teyidi https://ebulten.bddk.org.tr/ebyssorgu adresinden 32TE-Z3TB-8RM6 kodu ile yapılabilir.