PwC ile ilgili Kamu Gözetim Kurumu'na şikayet yazısı
Öncelikle mevcut sistemi eleştirerek başlamak isterim. Bağımsız Denetim Firması’nın denetleyici kurumdan ücretini alarak aynı firmayı denetlemesi ne kadar mantıklıdır?

Böyle bir sistemle mevcut iç denetim gibi denetleme yapıldığından sonucun ne kadar objektif olacağı da tartışılır olmaktadır. Söz konusu ödemenin KGK tarafından oluşturulacak havuz ile ödemelerini alıp yine aynı kurum tarafından tayin edilecek tarafsız ve bağımsız bir denetim kurumu tarafından denetlenmesi daha objektif olacağı bir gerçektir.

Bu gerçekler ışığında; Bağımsız Denetim Firmaları’nın denetledikleri firmaların hata ve hilelerini örtme kurumu olmaması gerekir!

Şirket yönetimi finansal tabloların TMS’lere uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur. Üst yönetimden sorumlu olanlar, Şirket’in finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur.

Aynı satırda hata ile hile kelimelerini nasıl yan yana kullanılabiliyorsunuz. Tamamen farklı ve zıt iki kelimenin kelime anlamlarını umarım ayırt edebiliyorsunuzdur! Adınızda geçtiği üzere Değerlendirmelerinizi bağımsız ve objektif yapmak zorundasınız. Sonuç ne çıkarsa çıksın sadece gerçekleri belirtmeniz, bir tarafın menfaatini gözetmemeniz gerekmektedir :

Mevzuatın konunun kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya konuyu kamuya açıklamanın doğuracağı olumsuz sonuçların, kamuya açıklamanın doğuracağı kamu yararını aşacağının makul şekilde beklendiği oldukça istisnai durumlarda ilgili hususun bağımsız denetçi raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz.

Ak Yatırım ile ilgili bildirdiğiniz görüşünüzün üstü kapatılmış gerçekler içerdiği ve tarafsız olmadığı beyanlarınızdan da anlaşılmaktadır. KAMU GÖZETİM KURUMU’nun ivedi olarak başka bir Bağımsız Denetim Firmasını görevlendirerek gerçeğin ortaya çıkmasını sağlaması gerekmektedir. Daha önce de farklı tarihlerde hem Türkiye hem Londra merkezli adreslerinize yapmış olduğum gönderimlerime olumlu ya da olumsuz bir cevap dahi verilmemiştir.


Hakan Yavuz
PwC Bağımsız Denetim ve Serbet Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
İdari Yaptırım Listesi

Kurulun 19/01/2017 tarihli ve 03/10 sayılı kararıyla Bağımsız Denetim Yönetmeliği md. 41/1-e ile md. 43/3 uyarınca Kuruluşa “UYARI YAPTIRIMI ile İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA” karar verilmiştir.

Kurulun 09/03/2017 tarihli ve 03/43 sayılı kararıyla Bağımsız Denetim Yönetmeliği md. 40/1-g uyarınca Kuruluşa “UYARI YAPTIRIMI ile İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA” karar verilmiştir.